8.2
  • آخرین قسمت منتشر شده :1-28 (کامل) آخرین فصل منتشر شده :1
  • زبان :کره ای , فارسی محصول :کره
  • نویسنده :Sang ho Yoon کارگردان :Sang ho Yoon
  • ستارگان :Seo-Joon Lee , Yeong-ae Lee , Seung-heon Song
  • Fa
  • En
سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند…
A Korean art history lecturer discovers the diary of historical figure Shin Saimdang, whom was a a genius artist and passionate lover. The art history lecturer unravels the secret of a mysterious portrait.

دانلود سایمدانگ: خاطرات نور – Saimdang

قسمت 1-28 (کامل) فصل 1 اضافه شد | لینک دوبله فارسی بزودی

دانلود رایگان سریال سایمدانگ: خاطرات نور با لینک مستقیم

در صورتی که هنگام دانلود با خطا مواجه شدید لینک دانلود آن فایل را از سایت کپی کرده و در برنامه دانلود منیجر خود جایگزین نمایید


لینک‌های دانلود فصل اول (دوبله فارسی)


به درخواست صاحب اثر لینک دوبله فارسی حذف شد


لینک‌های دانلود فصل اول (زبان اصلی)


قسمت 1 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 207.44MB |

قسمت 1 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 207.91MB |

قسمت 1 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 422.59MB |

قسمت 1 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 837.39MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 2 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 205.96MB |

قسمت 2 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 206.41MB |

قسمت 2 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 419.57MB |

قسمت 2 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 831.39MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 3 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 212.15MB |

قسمت 3 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 212.62MB |

قسمت 3 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 432.17MB |

قسمت 3 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 856.41MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 4 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 213.20MB |

قسمت 4 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 213.67MB |

قسمت 4 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 434.31MB |

قسمت 4 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 860.61MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 5 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 206.30MB |

قسمت 5 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 206.77MB |

قسمت 5 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 420.28MB |

قسمت 5 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 832.80MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 6 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 200.20MB |

قسمت 6 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 200.66MB |

قسمت 6 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 407.85MB |

قسمت 6 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 808.29MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 7 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 205.92MB |

قسمت 7 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 206.38MB |

قسمت 7 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 419.45MB |

قسمت 7 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 831.18MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 8 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 202.99MB |

قسمت 8 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 203.44MB |

قسمت 8 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 413.49MB |

قسمت 8 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 819.39MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 9 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 204.69MB |

قسمت 9 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 205.16MB |

قسمت 9 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 416.93MB |

قسمت 9 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 826.26MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 10 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 202.56MB |

قسمت 10 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 203.00MB |

قسمت 10 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 412.64MB |

قسمت 10 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 817.62MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 11 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 202.79MB |

قسمت 11 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 203.25MB |

قسمت 11 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 413.09MB |

قسمت 11 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 818.57MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 12 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 207.56MB |

قسمت 12 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 208.01MB |

قسمت 12 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 422.81MB |

قسمت 12 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 837.81MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 13 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 212.31MB |

قسمت 13 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 212.82MB |

قسمت 13 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 432.50MB |

قسمت 13 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 857.05MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 14 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 213.01MB |

قسمت 14 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 213.50MB |

قسمت 14 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 433.91MB |

قسمت 14 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 859.77MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 15 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 210.00MB |

قسمت 15 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 210.46MB |

قسمت 15 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 427.80MB |

قسمت 15 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 847.68MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 16 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 209.70MB |

قسمت 16 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 210.17MB |

قسمت 16 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 427.15MB |

قسمت 16 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 846.45MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 17 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 211.41MB |

قسمت 17 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 211.87MB |

قسمت 17 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 430.67MB |

قسمت 17 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 853.48MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 18 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 210.66MB |

قسمت 18 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 211.15MB |

قسمت 18 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 429.19MB |

قسمت 18 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 850.48MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 19 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 207.99MB |

قسمت 19 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 208.44MB |

قسمت 19 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 423.66MB |

قسمت 19 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 839.46MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 20 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 203.46MB |

قسمت 20 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 203.89MB |

قسمت 20 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 414.42MB |

قسمت 20 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 821.33MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 21 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 208.68MB |

قسمت 21 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 209.14MB |

قسمت 21 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 425.09MB |

قسمت 21 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 842.36MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 22 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 207.44MB |

قسمت 22 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 207.92MB |

قسمت 22 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 422.57MB |

قسمت 22 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 837.37MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 23 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 203.27MB |

قسمت 23 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 203.70MB |

قسمت 23 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 414.12MB |

قسمت 23 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 820.61MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 24 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 204.34MB |

قسمت 24 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 204.76MB |

قسمت 24 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 416.27MB |

قسمت 24 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 824.90MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 25 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 200.74MB |

قسمت 25 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 201.17MB |

قسمت 25 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 408.91MB |

قسمت 25 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 810.36MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 26 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 201.24MB |

قسمت 26 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 201.67MB |

قسمت 26 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 409.94MB |

قسمت 26 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 812.29MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 27 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 201.93MB |

قسمت 27 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 202.36MB |

قسمت 27 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 411.37MB |

قسمت 27 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 815.14MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 28 «480p HDTV» : | لینک مستقیم 201.15MB |

قسمت 28 «720p HDTV x265» : | لینک مستقیم 201.58MB |

قسمت 28 «720p HDTV» : | لینک مستقیم 409.77MB |

قسمت 28 «1080p HDTV» : | لینک مستقیم 811.95MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

زیرنویس فارسی فصل اول

به این پست امتیاز دهید.
دانلود سریال سایمدانگ: خاطرات نور
4.57 از 63 رای