5.6
  • آخرین قسمت منتشر شده :6 آخرین فصل منتشر شده :1
  • زبان :انگلیسی محصول :HBO (USA)
  • نویسنده :Alan Ball , Mohamad el Masri کارگردان :Alan Ball
  • ستارگان :Holly Hunter , Sosie Bacon , Avynn Crowder-Jones
  • Fa
  • En
خانواده ای چند نژادی که از شوهر، همسر، سه فرزند مجرد از سومالی، ویتنام و کلمبیا و یک کودک که مشکل بیولوژیکی دارد تشکیل شده است، زمانی که یکی از بچه ها شروع به دیدن چیزهایی می کند که دیگران نمی توانند، پیوند های خانوادگی زیر امتحان قرار میگیرند.
A multi-racial family made up of husband, wife, three adopted children from Somalia, Vietnam and Colombia and one biological child, find their bonds tested when one of the children begins seeing things which the rest cannot.